Vad gör detta Script

 • Kolla efter OS X och MySQL
 • Laddar ner MySQL från Oracle
 • Installerar MySQL och alla delar som behövs för att starta och administrera MySQL
 • Configuerar mappar och filer
 • Sätter ett root lösenord på MySQL
 • Ger möjlighet att installera en basic my.cnf och startar om MySQL
 • Ger möjlighet att ladda ner och installera Sequel Pro

INSTALLATION

 • Öppna Terminal Och kör följande kommando

  bash <(curl -Ls http://git.io/eUx7rg)
  
 • Skriv in system lösenord när den kräver det

 • Scriptet installerar MySQL, genererar ett root lösenord och visar detta i Terminal

 • Välj att installera MySQL preference pane när den frågar.

 • installera Sequel Pro eller phpmyadmin för att administrera MySQL

Glömt ditt lösenord?

Scriptet kommer att starta om MySQL, göra reset på lösenordet och sen starta om den igen

bash <(curl -Ls http://git.io/9xqEnQ)