Om du saknar tecken i texter mm i safari eller ser konstiga tecken där Å Ä Ö ska vara kan det va något av dessa grejer:
1. Teckenkodningen på i safari är inte rätt inställd , testa någon annan.
2. Dina inställningar i safari har blivit korupta, Stäng ner safari och släng com.apple.Safari.plist i Preferences under bibliotek i din användarmapp. Starta safari och se om det hjälpt.
3. Om inget av ovanstående hjälper så har du ett typsnitt som ställer till det för dig. Kolla under typsnitt och ta bort det typsnittet som du har lagt dit själv.

Oftast funkar Firefox även om safari har problem.