Zappa PRAM:
Starta om datorn och håll omedelbart ner tangenterna Äpple-Alternativ-P-R.
Håll nere tangenterna, sen kan du släppa tangenterna och datorn startar som vanligt


Zappa NVRAM
Äpple-Alternativ-P-R från avstängd dator
Fullständigt tömma parameterminnet
Att zappa NVRAM genom att genomföra zappa PRAM-rutinen från avstängd maskin kan leda till att acceleratorkort, uppgraderingskort eller grafikkort upphör att fungera - med en död dator som resultat. Genomför därför detta bara på standardmacar.


Starta i Target mode:
Håll inne T vid start.


Tvinga till omstart
Kontroll-Äpple-Power


Bygga om skrivbordet
Äpple-Alternativ
(Precis efter startsekvensen, före Finder startar)


Mata ut CD vid start
Håll ner musknappen vid start.


Tvinga att starta från Mac OS X systemet
Håll nere X när du starta datorn.


Starta från nätverks bootdisk
Håll nere N när du startar datorn


10.7 Återställningsläge


Håll nere Kommando-R vid uppstart.Väl där har man möjlighet att starta Skivverktyg, återställa systemet från Time Machine eller installera om 10.7 över internet via Apples servrar.